Course in searching databases for masterstudents in music pedagogy - NMH

KURS FOR MUSIKKPEDAGOGIKK MASTER. FAGDATABASER

Bibliotekets hjemmeside er utgangspunktet for å søke i fagdatabaser som skolen betaler for tilgang til. Det dreier seg om to forskjellige typer databaser som vi skal vise dere:

1. Referansedatabaser (også kalt bibliografiske)

2. Fulltekstdatabaser

Enkelte referansedatabaser har også noe fulltekst (ERIC og IIMP). Kommer tilbake til dette.REFERANSEDATABASER

Referansedatabaser – hva finner man her?
I referansedatabaser finner man referanser til dokumenter (dvs. tidsskriftartikler, bøker, avhandlinger og annet). Hvordan referansene ser ut varierer fra database til database, en referanse til en tidsskriftartikkel kan for eksempel se slik ut:

Database: RILM Abstracts of Music Literature

Title: A conceptual framework for understanding musical performance anxiety

Author: Papageorgi, Ioulia [author]; Hallam, Susan [author]; Welch, Graham F. [author]

Source: Research studies in music education. no. 28, pp.83-107. June 2007

Descriptors: psychology; performance anxiety; performance; anxiety

Abstract: Proposes a theoretical framework that portrays anxiety within a musical performance context as a process that has an explicit time dimension (pre-, during, and post-performance). The model illustrates the likely processes that occur once a performer agrees to participate in a particular performance and explains how these might give rise to either maladaptive or adaptive forms of performance anxiety. The potential longer-term effects on the performer are also discussed. A detailed description of the model and the theories behind its development is followed by a consideration of model's implications and potential usefulness for both research and education.//

Si litt om referansen – du får tittel, forfatter og bl.a. descriptors (som er beskrivelser av emner)

Hva bruker man en referanse til?
Referansen kan gi nyttige opplysninger for å vurdere hvor relevant dokumentet er. Referansen over inneholder for eksempel et sammendrag (abstract) av dokumentet, dvs. tidsskriftartikkelen. Og man finner også når artikkelen ble utgitt.
Videre er referansen et nødvendig hjelpemiddel for å få tak i selve dokumentet. I referansen over (Source) ser man at tidsskriftartikkelen i dette tilfellet, fins i Research studies in music education, nr 28, pp 83-107, June 2007.
For å få tak i artikkelen kan du nå sjekke om dette er et tidsskrift biblioteket har ved å gå inn på tidsskriftlisten på hjemmesiden, og der vil du få vite om det finnes trykt eller elektronisk. Akkurat dette tidsskriftet har vi elektronisk. Vi skal vise dere listene senere.

Hvordan finner man fram til aktuelle databaser?
NMHs bibliotek har laget en hjemmeside som er et godt utgangspunkt for å søke i databaser http://www.nmh.no/biblioteket/no. Nevn at det også er mange andre databaser enn de vi viser her, for eksempel Grove, Ordnett og lydbaser. Her kan man for eksempel klikke seg inn på Databaser og nettressurser og videre inn på Databaser i abonnement eller Alfabetisk liste over databaser og nettressurser som også har med databaser som er fritt tilgjengelig. Legg merke til at abonnementsdatabasene i utgangspunktet bare er tilgjengelige fra PC-er som er tilknyttet NMH. Det fins likevel en vei rundt dette, hvis man logger seg inn på NMHs system via https://remote.nmh.no. Da kan man søke i disse basene også på hjemme-PC-en. Veiledning til pålogging hjemmefra finnes på bibliotekets hjemmeside.


RILM Music Abstracts
Hvordan komme inn i basen
RILM er ikke en fritt tilgjengelig base, man må betale en årsavgift for å kunne søke i basen. Skolen abonnerer på databasen, og den er derfor tilgjengelig fra alle datamaskiner på NMH eller ved pålogging hjemmefra. Den enkleste måten å komme inn i basen er via NMH-bibliotekets hjemmeside http://www.nmh.no/biblioteket
Klikk på Databaser og nettressurser og Databaser i abonnement og finn RILM.

Om basen
Inneholder referanser til bøker, tidsskriftartikler, avhandlinger etc. innen musikk helt tilbake fra 1967. Har ca 600.000 referanser. Det som gjør den ekstra nyttig er at det er abstracts med, altså innholdsreferater. Mesteparten av litteraturen som dekkes er engelskspråklig, men litteratur på andre språk som tysk, fransk og spansk etc. er også inkludert, men søkespråket er engelsk og abstracts er også på engelsk Det er også verd å merke seg at mesteparten av innholdet i basen er av vitenskapelig/akademisk art, og det betyr f.eks. at ikke alle artikler i et tidsskrift nødvendigvis tas med.
OBS! RILM lenker til tidsskrifter som vi har i fulltekst.

Vis ”Now selected: ? RILM” hvor du får informasjon om databasen.

Skjul gjerne ”More search options” som vi hittil ikke helt har sett nytten av [klikk på Hide].

Grundig gjennomgang av prinsipper for søking generelt og i RILM spesielt

Første punkt er å finne rett søkeord
Vær obs på følgende når det gjelder terminologi:

- overordnede/underordnede termer, for eksempel brass instruments/trumpet: en bok som omhandler brass instruments vil gjerne innbefatte trumpet

- synonymer, for eksempel klaver/piano – det må søkes på begge

- forfatter- og personnavn, ofte må det skrives i omvendt rekkefølge og med komma (etternavn, fornavn): Hallam, Susan. Det gjelder bl.a. i RILM

-tittelsøk: husk at alle ord i tittelen er søkbare, dvs.at man får treff selv om man ikke husker alle ord i en tittel. Ikke søk på småord som og/and, på eller artikler som den/the.

Trunkering (forkortelse av ord)
- Skriv inn teach*
- Forklar hva trunkering er og at tegnet kan variere fra base til base, men ofte er det * eller ?
- Teach* gir treff på f.eks teacher, teaching, teachers
- Fordelen er at man slipper å søke på ordene hver for seg, og man får en samlet treffliste, og ikke 3 lister med diverse overlappinger.
Vær forsiktig med å forkorte for mye, det kan gi uønskede treff.

-Søk på teach*
- Får masse treff (egtl. for mange og viser at man har søkt for bredt).
- Vis at treffene er fordelt på grønne fanekort: journals, conferences, books og chapters/essays
(Her i RILM lønner det seg å velge Custom format og under Show og dermed få opp mer oversiktlige trefflister.)
-Velg journals og klikk på treff nr 28 (pr 27/9) (Drummond) og vis at du her får opp artikkelen i fulltekst fordi det er lenket videre til et tidsskrift som vi har i fulltekst (artikkel fra mai 2010). Det er dessverre ennå ikke lenker til alle tidsskrifter som vi har i fulltekst.

Kombinasjon av flere søkeord (or, and, not)
Man kan søke på flere ord i ett søk. Dette kan gjøres på forskjellige måter, med forskjellig resultat.

And / or
-Skriv inn brass and tuba. Med bruk av and må begge ord forekomme i hver datapost. Kombinerer man derimot med or er det nok at bare ett av ordene forekommer i dataposten, dvs. at man med or får flest treff. Or er aktuelt ifm synonymer.

Frasesøk og ordsøk
-Skriv inn ”Ear training”. Når vi setter gåseøyne rundt ordene innebærer det at ordene må stå i akkurat denne rekkefølgen (kjent fra Google-søk) og det kaller vi frasesøk. Det søkes i hele posten og frasen kan forekomme akkurat slik i tittelen, innholdsreferatet osv.
Skriver man derimot ear og training i to forskjellige søkefelt, blir det et såkalt ordsøk. Da kan ordene stå forskjellige steder i datapostene og du får mange irrelevante treff. Det er derfor lurt å bruke frasesøk i dette tilfellet, og siden svært mange begreper blir to ord på engelsk, er det ofte aktuelt med frasesøk.

(OBS! I RILM er det faktisk slik at det er lagt inn ”…” i hvert søkefelt slik at man slipper å skrive det, men stol ikke på at det er slik i alle baser så prøv deg fram. Og uansett skader det ikke å bruke ”…”)

Søking i felt
Vis rullegardinmenyen, mange muligheter.

Når man søker i spesielle felt blir søket mer presist. Fordelen med det er at man kan slippe å få mange uønskede treff. Eksempelvis: man ønsker litteratur skrevet av Keith Swanwick, men er ikke interessert i all litteraturen som er skrevet av andre forfattere om Swanwick. Da kan man søke i feltet ”Author, AU=”. Som før nevnt er det viktig med riktig rekkefølge på ordene ”Swanwick, Keith ” og ikke omvendt!

Emnesøk
Emnesøk kan gjøres på forskjellige måter. Ved å søke i feltet ”anywhere” vil man få flest treff fordi det da søkes i hele posten.
-Skriv inn ”performance anxiety” i ”Anywhere”
Gir over 300 treff.
Men det betyr også at det kan bli mye å lete gjennom og man vil få en del irrelevante treff. Et alternativ er å søke i descriptorfelt (descriptor er emneord som er knyttet til dokumentet).
-Skriv inn ”performance anxiety” i ”Descriptors, DE=”
Gir ca 250 treff
MEN, det er viktig å være klar over at man på denne måten kan gå glipp av en god del relevant litteratur fordi vi har sett at descriptor mangler i en del poster. Generelt vil vi derfor anbefale å søke i Anywhere.
Et av søketipsene vi var innom gjaldt synonymer. Søk på sceneskrekk er et eksempel på dette så her bør man også ta med stage fright. Og da blir søket slik:
“performance anxiety” or “stage fright” i “Anywhere”.
Ca 400 treff (mot 300 ved søk på bare performance anxiety)

Trefflistene
Normalt vi trefflistene være sortert på år – det nyeste først. Andre muligheter for å sortere finnes. Relevance rank, her er vi usikre på hvilke kriterier som ligger til grunn for dette.

Utvalg av referanser
Det kan være aktuelt å velge ut relevante referanser og lage en egen liste. For å finne ut hva som er aktuelt kan man gå inn på enkelte referanser og lese abstract. Vis dette og marker noen referanser og pek på at man kan skrive ut eller sende på e-post.
Du kan også lage en egen konto hvor søkene dine kan lagres. Klikk på Please log on to my research. Dette kan gjøres i nesten alle basene vi viser.

Avgrensningsmuligheter i søkebildet
Som i de fleste andre databaser er det forskjellige muligheter for å avgrense et søk allerede i søkebildet. I RILM kan man velge utgivelsesår/periode, ”latest update”, kun tidsskriftartikler og bare litteratur på engelsk.

Også når man har fått opp en treffliste, kan man gjøre avgrensninger og for eksempel velge materialtype (fanekort).


BIBSYS (BIBSYS Ask)

Hvordan komme inn i basen
Raskest tilgang fra midtpartiet under Hurtigvalg

Om basen
Fellesbase hvor man kan søke i samlingene til universitetene og de fleste høgskoler i Norge (ikke NMH).
Vise eksempler i Avansert søking, som er den søkeskjermen som vår lenke er koblet opp mot.

Forfattersøk
Ex.: Forfatter: Nesheim, Elef

Vise avgrensning på materialtype, årstall, språk og sortering.

Avgrense på materialtype E-bøker – Bøker - Artikler/Bokkapitler. Utføre søket. Dette gir 16 treff.

Emnesøk
Ex.: Gehørtrening
10 treff
Her får man uventet få treff. Klikk på post nr 2 og se at det er hørelære som er det mest brukte emneordet. Det er frie emneord, dvs. ukontrollerte og derfor kan det ofte være nyttig å prøve seg fram med forskjellige emneord. Du kan også klikke på fanekortet emner og se alternative emneord. Klikk deretter på Hørelære fra fanekortet og det gir over 200 treff.

Trunkering
Ved å avslutte søketermen med trunkeringstegnet ?, får du treff på alle ord som begynner slik du har skrevet. Det er nyttig hvis du er usikker på stavemåter eller vil ha flere former av et ord.

Ex.: musikkped? (emneord)

Bestilling
Bestilling i BIBSYS må skje via biblioteket, enten kan dere klippe og lime og sende oss en e-post eller levere utskriften i skranken.

Tilbake til bibliotekets forside (hjem-ikonet)


ERIC (OCLC FirstSearch)

Om basen
Viktigste base for pedagogikk og undervisning. Fra 1966 og opp til i dag.
Klikk på info-ikonet og vis subjects, sources (over 1000 tidsskrifter og annet materiale) og number of records (1,3 mill). En del dokumenter finnes i fulltekst.

Søkebildet
Man må regne med at søkebildet varierer litt fra base til base, men mye er heldigvis likt. To ting som jeg kan nevne her som nye avgrensningsmuligheter. I ”Limit to” kan man velge ”full text” og ”peer reviewed” (=fagfellevurdert – evt. forklare betydningen).

Emnesøk og kombinasjonssøk
I forhold til RILM er det i ERIC bedre muligheter for å søke direkte på emne fordi det i nesten alle poster er lagt på kontrollerte emneord. Ved å søke i Subject Phrase søker man på kontrollerte emneord. Subject Phrase er knyttet til ikonet Subjects og sånn sett like. Men fordelen ved å bruke ikonet er at man kan bla for å se hvilke emneord som er brukt:

Klikk på ikonet for Subjects.
Ex. gifted children

Her kan du se at emneordet gifted er brukt for gifted children
Her kan du enten få opp alle treffene ved å klikke på gifted eller en liste over beslektede emneord ved å klikke på Expand. Klikk først på Expand, og deretter på emneordet gifted.

Klikk på Searching (i grått felt) for å kombinere med et annet emneord.
Kombiner med music, subject phrase da ERIC jo ikke kun omfatter musikk.
Ca 70 treff. Se gjerne på post 3 som her fulltekst

Som sagt søk i Subject Phrase eller bruk Subject ikonet for å søke på emne. Keyword er ikke lurt å bruke for da søkes det i hele dataposten inkl. abstract og man får mange irrelevante treff.

Et godt søketips ellers er å begynne å nøste i emnehierarkiet via en boktittel du vet er sentral for ditt emne.

Sortering
Sortering av listen vha. sort-ikonet, for eksempel på date og descending for å få det nyeste først.

Utskrifter av liste (eventuelt av enkeltposter)
Detaljert liste (klikk på detailed view). Også mulighet for å gjøre et utvalg. Klikk på print-ikonet i OCLC-bildet.

Bestilling via utskrift / e-post
Lever utskrift til biblioteket eller send e-post for bestilling (on.hmn|b#on.hmn|b - velg html-tekst og skriv på navnet ditt og evt. en beskjed).


WorldCat (OCLC FirstSearch)

Hvordan komme inn i basen
WorldCat er en del av en databasepakke som vi abonnerer på, OCLC First Search, og vi kan derfor gå rett til WorldCat fra ERIC via Search in database. Flere nyttige databaser i OCLC, bl.a ArticleFirst. Ellers kan man nå den fra bibliotekets forside ved å klikke på Databaser i abonnement under Hurtigvalg og velge WorldCat.

Om basen
Vis og klikk eventuelt på i-ikonet (informasjon om basen).
Samkatalog (felleskatalog) for biblioteker som er OCLC-medlemmer, over 179 millioner poster og dermed verdens største referansedatabase. Alle fag, alle typer materialer (lite artikler), også websider, noter og lydopptak. Og ikke bare amerikanske stoff.

Skjermbildet
Søkeskjermen ligner en del på både ERIC og BIBSYS, og man avgrenser materialtype på samme måte som i BIBSYS.

Emnesøk
Ved emnesøk klikk på ikonet for Subjects (=subject phrase, dvs. kontrollerte emneord). Altså som i ERIC

Ex. Practicing
Du får opp practicing (music). Klikk på Practicing (music). Over 200 treff.

Treffliste
Fanekort øverst som viser til treffliste for hver dokumenttype.

Visning av enkeltposter
Se på post 2. Vise mulighet for direkte videresøk på emneord og forfatter.

Forfattersøk
Finne noter og bøker m.m. av Jonathan Harvey.
For å få til et helt presist søk på forfatternavn må du bruke author phrase:
Ex. Harvey, Jonathan, author phrase og avgrens på materialtype Musical score.

Dette gir ca 370 treff.

Avgrensning
For eksempel er det mulig å avgrense på besetning/instrument.

Visning av enkeltposter
Gå inn på post 3 og vis muligheten for å klikke seg videre på emne, i dette tilfellet String quartets – Scores


Musikkpedagogiske avhandlinger i Norge

Hvordan komme inn i listen
Klikk på Veiviser til kildesøk og Finn Masteroppgaver og doktoravhandlinger. Databasene DDM og UMI er også interessante å søke i.

Om listen
Musikkpedagogiske avhandlinger i Norge fra 1951. Listen er utarbeidet av Harald Jørgensen og ajourført senere av Ingrid M. Hanken. Viktig base for å få oversikt over hva som er skrevet i Norge og hva dere evt. børe lese.
Lange sider, vis «Til toppen».

”Søke”mulighet
Klikk på Rediger og videre på Søk (på denne siden) for å søke (evnt. Ctrl + F)

Ex.: jazzRENE FULLTEKSTDATABASER

Hittil har vi vist såkalte referansedatabaser, hvor man stort sett ikke får fulltekst men referanser til dokumenter. Dvs. litt fulltekst var det i ERIC. Til slutt skal vi se på to databaser som i tillegg til referansene også har selve tidsskriftartiklene i fulltekst. Da går jeg tilbake til siden med oversikt over Databaser i abonnement ved NMH.
De databasene som jeg skal vise heter IIMP og JStor.

IIMP

Om basen
Denne basen inneholder referanser til tidsskriftartikler innen musikk generelt. Den omfatter over 470 tidsskrifter, og av disse er omtrent 1/3 i fulltekst (161 tidsskrifter). Men selv om et tidsskrift finnes i fulltekst, så betyr ikke det nødvendigvis at alle årgangene er tilgjengelige likevel. Derfor er det angitt for hvert tidsskrift hvilke årganger som finnes i fulltekst (”Index Coverage” og ”Full Text Coverage”). IIMP inneholder – i motsetning til f.eks. RILM – også tidsskrifter av ikke-akademisk art.

På IIMPs forside klikker du på ”Search Articles” og kommer til en søkeskjerm der du kan spesifisere søkene nærmere. Her kan du dessuten skille ut ”Full text articles” og ”Peer-reviewed articles” (øverst på skjermen). Ved søk i ”Keywords” må man være svært varsom med å bruke ”In citations and article full text”, for dette kan gi veldig mange uønskede treff nettopp fordi dette er en fulltekstbase. Velg heller ”Citations only”

Ex. Susan Hallam (Author) og v Full text articles

10 treff – klikk deg inn på fulltekst på treff 3

Emnesøk
Bruk ”Narrow subject” og her kan du enten søke direkte på “Narrow subject”, eller klikke på ”Select from a list” og søke i det lille søkefeltet du da får opp. Da ser du f.eks. se at ”stage fright” er brukt som emneord, men ikke ”performance anxiety” (bruk anførselstegn når du søker på frase). Utfør søket og vis at det er mulig å avgrense ytterligere med ”Filter” og f.eks ”Document type” og ”Research and analysis”. For brede emner kan man søke i Broad subject.

MEN vær oppmerksom på at Narrow subject og Broad subject bare er lagt på fra 1996. Derfor er det lurt å supplere et emnesøk med søk i Keywords og med avgrensning til Citations only for ikke å gå glipp av relevant litteratur.

Søkeskjermen gir mange begrensningsmuligheter, f.eks. utgivelsesland, språk, årstall.

JSTOR

Om basen
Dette er en samling av knapt 80 tidsskrifter innen musikk med artikler i fulltekst. Ofte årganger langt tilbake i tid, men ikke de aller nyeste numrene.

Det finnes også JSTOR for andre emner.

Ex. ”film music”
(bruke anførselstegn for å søke på frase, bestemt ordrekkefølge)
Man velger om man vil søke i hele artikkelen (full text), abstract, forfatter, tittel.
Velg full-text og utfør søket.

Modify your search:
Kan avgrense på dokumenttype, årstall og språk.

Ex. avgrense på årstall 1990-2010 og article og Include only content I can access

Knapt 240 treff. Vis sorteringsmulighetene (relevance, newest to oldest…) Klikk på en post

Tidsskriftlister
På hjemmesiden under Tidsskrifter finner dere både en liste over alle tidsskriftene som vi abonnerer på og en egen liste over elektroniske tidsskrifter. Men hvis du vet nøyaktig hvilket tidsskrift du ser etter, er det kjappest å søke på tidsskriftets tittel i vår katalog. Artikler i tidssskrifter som biblioteket ikke har verken i trykt eller elektroniske form kan vi som regel skaffe fra andre bibliotek.

Til slutt
Vær ellers oppmerksom på at vi på siden for Databaser i abonnement har en lenke til vår Alfabetiske liste over databaser og nettressurser. Her finner du igjen både betalingsdatabasene og en rekke nyttige gratis nettsteder som vi har plukket ut. Denne er grei å bruke når man vet navnet på nettstedet/databasen man vil bruke.

Nevn at det er et eget PC-rommet for masterstud. som skriver oppgave

Dele ut brosjyrer + kursskrivet:
• Tips og råd til søking i elektroniske databaser
• BIBSYS Ask og DDM
• OCLC FirstSearch (ERIC, WorldCat m.fl.)
• Veiledning til søk i Oxford Music Online
• Tidsskriftartikler i fulltekst
• RILM Abstracts of Music Literature