NMALC 2010 Input to speakers from each contry

Input to session at NMALC 2010

Wednesday, May 12th 2010

9:00 -10:45 Organisation, mission and identity of the music academy libraries in the five Nordic countries.

Peter Nissen, head of the library, The Academy of Music and Dramatic Arts, Southern Denmark
Birgitta Sparre, head of the library, Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, Sweden
Tone Elofsson, head of the library, Norwegian Academy of Music, Oslo, Norway
Lisa Z.Valdimarsdottir, library director, Iceland Academy of the Arts Irmeli Koskimies, head of the library, The Sibelius Academy, Finland

Here comes some inspiration to the five speakers:

Give a short description of the situation for the music academy libraries in your country following these five headlines:

1. Organization
How are the music libraries placed inside the organization of the mother institution?
Are they independent libraries or parts of bigger (university) libraries?
Do they have public access?

2. Partners
Who are the most important partners for the music academy libraries in your country?
How are the relation and collaboration with other art educations and their libraries?
How are the relation and collaboration with common public libraries, private libraries, other research libraries and libraries in other countries?

3. Identity
How would you describe the employees feeling of identity and their understanding of the main issues at the music academy libraries?
Are you first of all support for a certain music education or rather art and culture information specialists/workers?
Is your library first of all a special library, a music library, an art library, an education library, a research library or …?
Are you working for an elite of specially talented students or for every one in the country?
How much do you weight the national, the Nordic and the international materials and issues?

4. Mission
What is in your opinion the most important mission for the music academy libraries in your country?
What other tasks do you have?
How is the balance between the physical and the virtual services at the libraries?
Are the music academy libraries in your country involved in projects concerning digitalizing and preservation of music and cultural heritage?
Do your libraries play a role in the promotion of music, art, cultural heritage and research and development in these fields?

5. Visions
Which visions do you, your colleagues and your managers have for the future of the music academy libraries in your country?

Input til de fem indlægsholdere:

Hermed inspiration til indlæg om situationen for musikkonservatoriebibliotekerne i dit land.

Giv en kort beskrivelse af følgende fem hovedpunkter:

1. Organisation og placering

Hvordan er musikkonservatoriebibliotekerne i dit land placeret fysisk og organisatorisk i forhold til moderinstitutionerne (musik- og kunstuddannelserne) og i forhold til det øvrige biblioteksvæsen? Hvilke typer findes?
Er de selvstændige biblioteker på selve konservatoriet eller er de en del af et større (universitets)bibliotek?
Er der offentlig adgang?

2. Samarbejdspartnere

Hvem er konservatoriebibliotekernes vigtigste samarbejdspartnere?
Hvordan er relationerne til og samarbejdet med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner og deres fagbiblioteker?
Hvordan er relationen og samarbejde med det øvrige biblioteksvæsen herunder folkebibliotekerne?
Hvordan er samarbejdet med biblioteker i andre lande?

3. Identitet

Hvordan vil du overordnet beskrive biblioteksmedarbejdernes identitetsfølelse og forståelse af hovedopgaverne ved musikkonservatoriebibliotekerne i dit land?
Er I først og fremmest støttefunktion for bestemte musikuddannelser eller snarere kunst- og kulturformidlere?
Er jeres bibliotek først og fremmest specialbibliotek, musikbibliotek, kunstbibliotek, uddannelsesbibliotek, forskningsbibliotek … eller?
Arbejder I for en elite af særligt talentfulde studerende eller for alle i landet?
Hvor megen vægt lægger I på henholdsvis det nationale, det nordiske og det internationale i materialevalg og andre sammenhænge?

4. Mission og opgaver

Hvad er (efter din mening) den vigtigste mission for musikkonservatoriebibliotekerne i dit land?
Hvilke andre opgaver varetager de?
Hvordan er balancen mellem brugen af de fysiske og de virtuelle tilbud på musikbibliotekerne i dit land?
Er musikbibliotekerne i dit land involveret i digitaliserings- og bevaringsprojekter?
Spiller konservatoriebibliotekerne en rolle i formidlingen af musik, kunst, kulturarv og forskning i disse emner til offentligheden?

5. Visioner

Hvilke visioner har du, dine kollegaer og arbejdsgivere for musikkonservatoriebibliotekerne i fremtiden?