NMALC Birgitta Sparre Rapp.Organisation Sverige

Organisation, placering och identitet för de svenska musikhögskolorna.

Vi har sex stycken musikhögskolor i Sverige, från den längst söderut i Malmö till Piteå i Norrbotten. Organisationen och placering är följande:
• Musikhögskolan i Malmö tillhör Lunds universitet. Biblioteket ligger under Lunds universitetsbibliotek men prefekten på Malmö musikhögskola är även chef över bibliotekets personal. Biblioteket är självständigt i förhållande till UB och har en egen budget.
• Musikhögskolan i Göteborg har legat direkt under Musikhögskolan men under det här året arbetar man med en om organisation vilket innebär att biblioteket kommer att ingå i universitetsbiblioteket. Hur det blir med självständighet m.m. är i dagsläget svårt at säga.
• Musikhögskolan i Stockholm är den enda musikhögskola i Sverige som inte tillhör något universitet. Biblioteket har egen budget och arbetar självständigt tillammans med musikhögskolans personal.
• Musikhögskolan i Piteå tillhör Luleå tekniska universitet. Biblioteket är en del av universitetsbiblioteket men är en egen enhet med egen budget.
• Musikhögskolan i Örebro tillhör Örebro universitet och musikhögskolan och dess bibliotek ligger på campusområdet. Musikhögskolans bibliotek har mycket gemensamt med UB bl.a. alternerar personalen med at jobba på UB och på musikhögskolans bibliotek. Budgeten för musikhögskolans bibliotek är integrerad med UB:s budget och musikhögskolans personal har enbart insyn i mediebudget för förvärv.
• Musikhögskolan Ingesund, Arvika tillhör Karlstads universitet. Biblioteket ligger under UB men är lokaliserat till musikhögskolan i Arvika. Budgeten ligger inne i UB:s budget och musikhögskolan har enbart en budget för förvärv.

Vi har ett gott nätverk bland såväl de svenska musikhögskolorna som de nordiska musikhögskolorna. I Sverige har v även en mycket god resurs i Musik- och teaterbiblioteket där de flesta av oss låna väldigt mycket. Under ett par år har några av oss haft stora besparingar och då är nätverk av dessa slag än mer viktiga.

Vår identitet – hur ser vi på den? Och vad är vår vision? Frågorna går delvis ihop, vi är specicialbibliotek och vårt mål är att ge så god service som möjligt till våra lärare, studenter och forskare. Allmänheten är välkomna till några musikhögskolor men inte alla. En viktig identitet hos oss är bevarandet av konstformerna, det kan handla om digitalisering av konserter från skolans produktion, katalogisera samlingar m.m. Vi önskar alla mer personal, mer pengar för att ge en fullgod service till våra lärare, forskare och studenter.